…сви опет срешћемо се, зато

одох да покидам како ми је дато!