Ми смо гарда града, стара да би се променила
Веза овог безумља са славнијим временима