Нема чекања на царини

у страну се гледа…

Бе ге је на води…

Ми смо Београд на слободи!